Kosmów: Udaremniono próbę przemytu papierosów o wartości 90 tys.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 3 obywateli polskich oraz przemycone przez nich znaczne ilości papierosów.

Reklamy

30 czerwca br. funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na terenie posesji w m. Kosmów (gmina Hrubieszów, powiat hrubieszowski) 3 ob. RP (mieszkańców powiatu chełmskiego) oraz zabezpieczyli 12 pudeł, w których znajdowało się 160.000 szt. papierosów różnych marek, bez polskich znaków akcyzy skarbowej o szacunkowej wartości 87 196 zł.

Papierosy przemycone zostały przez rzekę graniczną Bug z terytorium Ukrainy, a następnie złożone na posesji. W toku dalszych czynności, po informacji przekazanej przez Straż Graniczną, strona ukraińska ujawniła na swoim terytorium w odległości około 100 m od rzeki granicznej Bug, kolejne 4 pudła papierosów.

W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze.


Info i fot. NOSG