Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty

Po raz kolejny w ostatnim czasie do abonentów rozsyłane są fałszywe wezwania do zapłaty. Na sfałszowanych wezwaniach znajduje się logo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podpis Przewodniczącego KRRiT, pieczątka Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów oraz numer konta bankowego, który jest nie jest numerem faktycznie wskazanym do przesyłania opłaty abonamentowej.

Reklamy


Nie istnieje wymieniana w fałszywych wezwaniach nazwa „opłata audiowizualna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji”.

Pismo jest fałszerstwem i nigdy nie zostało wysłane z upoważnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów ani Poczty Polskiej.


Zobacz:

Fałszywe wezwanie do zapłaty

Prawidłowy dokument upomnienia wysyłany przez Pocztę Polskąźróło: KRRiT