Krasnystaw – utracony sztetl

Fundacja HerStory z siedzibą w Lublinie realizuje projekt „Krasnystaw – utracony sztetl”. Projekt, którego organizacją partnerską jest Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich, otrzymał dofinansowanie z Programu „Obywatele dla Demokracji” i odbywa się na terenie Krasnegostawu od 09/2014 do 03/2016.

Reklamy

 

Przedsięwzięcie „Krasnystaw – utracony sztetl” stawia za cel podniesienie poziomu świadomości na temat nieistniejącej już społeczności żydowskiej Krasnegostawu oraz zwrócenie uwagi na to, jak istotnym elementem lokalnego krajobrazu, była ona do czasu II wojny światowej. Jest on próbą przywrócenia pamięci o mniejszości żydowskiej, wprowadzenia wielokulturowej edukacji oraz rozbudzenia postaw empatycznych i tolerancyjnych.

Jego odbiorcami i odbiorczyniami są nauczyciele i nauczycielki krasnostawskich szkół, edukatorzy i edukatorki oraz społeczność lokalna, osoby zainteresowani edukacją historyczną, tematyką żydowską, wielokulturowością, polityka pamięci oraz aktywnym uczestniczeniem w życiu środowiska lokalnego.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się: warsztaty edukacyjne poświęcone szeroko kontekstowym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej (zwyczaje, tradycje, język, mniejszość żydowska na Lubelszczyźnie, Zagłada Żydów krasnostawskich, praca z historią mówioną i źródłami, edukacja o Zagładzie w nauczaniu formalnym i nieformalnymi, terenowy warsztat po wielokulturowym Krasnymstawie), warsztaty poświęcone antydyskryminacji i aktywizacji społeczności lokalnych; podróże do miejsc Zagłady (Bełżca, Sobiboru, na Majdanek); stworzenie audioprzewodnika ulicami dawnego Krasnegostawu; przygotowanie publikacji; seanse filmowe oraz pokaz spektaklu teatralnego.

Tak skonstruowany zakres merytoryczny projektu zakłada skoncentrowanie się na przełamywaniu stereotypów dotyczących Żydów, aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji oraz eliminacji mowy nienawiści i uprzedzeń na tle rasowym, religijnym i kulturowym.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Lena Bielska – Koordynatorka projektu, 605 080 777, bielska.kat@gmail.com, fundacja.herstory@gmail.com,

Katarzyna Zabratańska – Specjalistka ds. Public Relations i Komunikacji, 783 892 617, k.zabratanska@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu.