Kreatywna przedsiębiorczość

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

W ostatni piątek, 21 sierpnia 2009 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, konferencja mająca na celu inaugurację realizacji projektu konkursowego KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zaproszonych gości, tj. Stanisława Jagiełło – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Jerzego Czerwa – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, jak również Zbigniewa Doleckiego – Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Marię Gumieniak – Wójta Gminy Uchanie, Józefa Demendeckiego – Wójta Gminy Dołhobyczów, Mirosława Kutera – Wójta Gminy Trzeszczany oraz reprezentantów Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Ośrodków Kultury, szkół, jak również ośrodków szkoleniowych z naszego powiatu powitał Sławomir Marciniuk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.

Następnie w swoich wystąpieniach, zarówno Jerzy Czerw, jak i Sławomir Marciniuk, wskazali szanse i możliwości płynące z założenia własnej firmy przez projekt KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ na tak szerokim polu sprzedaży produktów i usług jakie daje europejski rynek zbytu. Dyrektor PUP Hrubieszów zwrócił również uwagę na zdolność uzyskania wsparcia finansowego przez młodych, wchodzących na rynek przedsiębiorców, mającego szczególne znaczenie zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego i utrudnionego dostępu do kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców.

Ponadto Joanna Greniuk-Socha – Koordynator projektu przedstawiła merytoryczne założenia projektu oraz przybliżyła uczestnikom konferencji wszystkie działania skierowane bezpośrednio do Beneficjentów pomocy.

Zarówno Sławomir Marciniuk, jak i Joanna Greniuk-Socha w swoich wystąpieniach zwrócili się do zebranych z prośbą o promocję projektu KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w swoich środowiskach i pomoc w rekrutacji uczestników projektu, która trwa do 15 września 2009 roku. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali również materiały promocyjne niezbędne przy rekomendacji ww. projektu.

Na zakończenie konferencji głos zabrali zaproszeni goście. Stanisław Jagiełło reprezentujący WUP Lublin, przedstawił starania i osiągnięcia Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie w pozyskiwaniu dodatkowych środków na walkę z bezrobociem, zaś Zbigniew Dolecki podziękował w imieniu zebranych za kreatywne przedsięwzięcie PUP Hrubieszów jakim niewątpliwie jest realizacja projektu KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ przynosząca „zyski” nie tylko samym uczestnikom projektu ale również wszystkim mieszkańcom powiatu poprzez większą konkurencyjność lokalnych przedsiębiorców, możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, a także zyski w postaci przychodów do budżetów gminnych.

zobacz zdjęcia »

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009