Kryłów: „Bezpieczne wakacje” w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

Tuż przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego i udania się przez dzieci i młodzież na zasłużony odpoczynek po przepracowanym roku szkolnym 2011/2012 – Placówka Straży Granicznej w Kryłowie w oparciu o ogólnopolski program ”BEZPIECZNE WAKACJE 2012” zrealizowała na terenie służbowej odpowiedzialności spotkania w szkołach.

Reklamy

Spotkania miały na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na bezpieczne poruszanie się po chodnikach i drogach w oparciu o znajomość przepisów ruchu drogowego, istotę elementów odblaskowych w ubiorze i ich zastosowanie po zmierzchu, unikanie nawiązywania przypadkowych znajomości podczas wypoczynku wakacyjnego, bezpieczne postępowanie ze zwierzętami domowymi i nie tylko, zakaz bawienia się ogniem w domu, w pobliżu składowisk słomy oraz pól z rosnącymi zbożami, zakaz zabaw w pobliżu sprzętu rolniczego i maszyn, rolę segregowania śmieci w dbaniu o środowisko naturalne, udzielanie pomocy osobom potrzebującym, zakaz spożywania wyrobów alkoholowych, tytoniowych i zgubne dla młodych organizmów działanie narkotyków.

Dodatkowo przypomniane zostały numery telefonów alarmowych, z których powinniśmy skorzystać w przypadku wystąpienia pożaru, zasłabnięcia i wypadku oraz rodzaje uprawnień i dokumentów, które są zobowiązani posiadać poruszający się po drogach publicznych kierowcy pojazdów.

Spotkania odbyły się w 4 wybranych szkołach powiatu hrubieszowskiego na terenie gminy Werbkowice (w Sahryniu i Terebiniu) oraz na terenie gminy Mircze (w Kryłowie i Wiszniowie) w oparciu o przygotowaną prelekcję.

 

Źródło: NOSG