Kryłów nad Bugiem

8 czerwca 2008 roku odbył się I Piknik Historyczny – „Kryłów nad Bugiem”. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Kryłowie.

Reklamy

Impreza miała na celu aktywizację lokalnej społeczności i zwiększenie świadomości posiadanego dziedzictwa historycznego i kulturalnego, zwłaszcza wśród młodzieży, ale przede wszystkim wypromowanie miejscowości i gminy jako terenów atrakcyjnych pod względem turystycznym.

Na Piknik Przybyli: Starosta hrubieszowski – Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Mircze – Lech Szopiński, Wiesław Filański – Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Sołtysi z terenu gminy Mircze, Jerzy Krzyżewski i Jan Kalisz – Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Burmistrz Hrubieszowa – Zbigniew Dolecki, wójtowie gmin: Dołhobyczów – Józef Demendecki, Werbkowice – Lech Bojko, Prezes Fundacji Polsko-Francuskiej – Marian Pawlak, mjr Jerzy Baj – 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, proboszcz Parafii w Kryłowie – ks. Stefan Kuk wraz z wikariuszem – Piotrem Gmiterkiem, Stanisław Bodes – Malarz batalista, Danuta Kloc – dyrektor GOK Hrubieszów z/s w Wołajowicach, dyrektor GOK Dołhobyczów – Zdzisław Pasieka, Dyrektor Zakładu Energetycznego w Hrubieszowie – Dariusz Fornal i wielu znamienitych gości, których nie sposób wymienić.

Cała impreza była stylizowana na czasy Polski szlacheckiej. Dlatego prowadzący Piknik – Ryszard Wieczorek (sołtys Kryłowa i radny) i dyrektor naszego Ośrodka Kultury – Marianna Sobczuk, byli ubrani w stroje z tejże epoki. Aby wszystkim uczestnikom Pikniku bardziej przybliżyć owe czasy i zachęcić do poznawania realiów z przeszłości wystąpiły zespoły: Tańca Dawnego CRINALE z UMCS Lublin, LELIJA z Ukrainy, a także Bractwo Rycerskie z Zamościa, kabaret SZARA EMINENCJA z Werbkowic i zespół WÓJTOWIANIE z Krasnobrodu.

W trakcie imprezy odbyły się także: pokaz sprzętu Straży Granicznej z Kryłowa, konkurs wiedzy o Kryłowie, wystawa o historii Kryłowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic, sprzedaż książki – „Dzieje miejscowości gminy Mircze, powiat hrubieszowski”, prezentacja jazdy konnej w strojach historycznych zorganizowana przez pana Ciesielczuka z Hrubieszowa, a także zaprezentowany został punkt informacyjny w zakresie zawodowej służby wojskowej 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Oczywiście nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych.

Wieczorną zabawę poprowadził zespół VEEGAS.

Podziękowania należą się: panu Ryszardowi Wieczorkowi – sołtysowi Kryłowa, Henrykowi Żurawskiemu, Dyrekcji Zespołu Szkół w Kryłowie i Gronu Pedagogicznemu oraz obsłudze, Towarzystwu Przyjaciół Kryłowa i Okolic, Pani Marii Szpytmie i wszystkim mieszkańcom Kryłowa.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym na Piknik i za wspaniałą atmosferę jaką stworzyli.

Mamy nadzieję, że na II Pikniku za rok, również spotkamy się z tak aktywnym udziałem publiczności.

Organizatorami I Pikniku Historycznego w Kryłowie byli: Wójt Gminy Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic oraz Zespół Szkół w Kryłowie.

Sponsorzy imprezy: Przedsiębiorstwo DREAMS z Komarowa, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kryłowie, AVON, Firma AGA z Kryłowa.

info
GOK Mircze

Zdjęcia >>