Książka o Gminie Mircze

Pięcioosobowy zespół opracował książkę pt. „Dzieje miejscowości gminy Mircze – powiat hrubieszowski”, jej promocja odbyła się 20 kwietnia 2008 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mirczu, cieszyła się dużym powodzeniem.

Reklamy

Autorami tymi są: Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Ewa Prusicka – Kołcon, Lech Szopiński, Marek Kołcon. Książka jest formatu A 4 i jest oprawiona w twarde okładki, zawiera 184 strony, które zawierają rozdziały: wstęp, położenie geograficzne i klimat, rys historyczny, opis dziejów miejscowości, wykaz skrótów, źródła, aneksy, indeks nazwisk, mapy i fotografie.

Przeczytamy o dziejach takich miejscowości jak: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Górka – Zabłocie, Kryłów, Łasków, Małków, Marysin, Miętkie, Mircze, Modryniec, Modryń, Mołożów, Prehoryłe, Radostów, Rólikówka, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Tuczapy, Wereszyn, Wiszniów.

W pracy wykorzystano źródła: archiwalne, drukowane, kartograficzne, kroniki szkolne i parafialne, literaturę. Recenzentami książki byli: mgr Jerzy Kuśnierz, dr Piotr Kondraciuk i dr Jacek, Feduszko. Opracowanie i przygotowanie do druku: Witryna Kresowa Zdzisław Kaźmierczak, Zamość. Skład i łamanie: Rafał Wieliczko.

Książka ta, to kolejny zeszyt cyklu „Dzieje gmin Zamojszczyzny”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie Pracownię Terenową w Zamościu. Wydawnictwo dofinansował Urząd Gminy w Mirczu.

Autorzy tej książki napracowali się ogromnie, aby dotrzeć do wiarygodnych źródeł i chwała im za to. Jednym słowem, kto mieszka na tym terenie lub mieszkał, Ci, których interesuje dany region czy miejscowości lub lubią tą tematykę powinien w swoim zbiorze posiadać to wydawnictwo, polecam. Wiadomości na ten temat w UG w Mirczu.

Opracował – mak