Kubusiowa Akademia

Gmina Hrubieszów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu ”Kubusiowa Akademia” – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów, czego rezultatem jest utworzenie na terenie Gminy Hrubieszów 5 punktów przedszkolnych.

Reklamy

Z dniem 1 września 2011 roku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu rozpoczną się zajęcia w punktach przedszkolnych na terenie szkół w gminnych w miejscowościach: Husynne, Szpikołosy, Cichobórz, Czerniczyn, Ślipcze.

Reklamy

Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku 3-5 lat. Ma on na celu zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich z Gminy Hrubieszów. Realizowany będzie do 30.06.2014r.

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środkom z budżetu Gminy Hrubieszów, 5 punktów przedszkolnych zostało dostosowanych oraz kompleksowo wyposażonych zarówno w meble, place zabaw jak i materiały dydaktyczne. Projekt zapewni każdemu dziecku nieodpłatnie podstawowe materiały papiernicze oraz edukacyjne w postaci minitornistra, opiekę logopedy i naukę języka angielskiego oraz 1 gorący posiłek. Punkty przedszkolne będą funkcjonowały od 1 września od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.

Dzięki realizacji projektu w ciągu 3 lat zostanie objętych wsparciem 95 dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zapewni dzieciom wysokiej jakości edukację przedszkolną, która przygotuje dzieci do dalszej nauki szkolnej.

Wsparciem w ramach projektu objęci będą także rodzice dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych. Będą oni mogli wziąć udział w szkoleniu w zakresie korzyści płynących z wczesnej edukacji oraz wspomagania rozwoju dziecka.

Wartość Projektu: 2 648 565,74 PLN
Łączna kwota dofinansowania wynosi: 2 407 128,00 PLN
Wartość wkładu własnego Gminy Hrubieszów: 241 439,74 PLN

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Projektu oraz rekrutacji dzieci są dostępne na stronie internetowej Projektu:

www.kubusiowaakademia.pl »