Kusaki Babskie 2009

HrubieszówMoniatycze

Reklamy

Takie hasło przyświecać będzie tegorocznym obchodom Gminnego Święta Kobiet, które odbędzie się w Moniatyczach.

Program uroczystości, którą otworzy Wójt Gminy Hrubieszów przewiduje: występy grup artystycznych, konkurs „ Miss – kobieta Europejka III” oraz wiele innych atrakcji i zabawę taneczną.

Organizatorami spotkania są:
Rada Gminy Hrubieszów, Wójt Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach i Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II
w Moniatyczach.

Uroczyste obchody odbędą się 14 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_______________________________________________

Kusaki

Kusakami albo kusymi dniami zwano niegdyś ostatki- trzy ostatnie dni karnawału.
Tłoczno było wtedy w karczmach, goszczono się, tańczono i ucztowano do białego rana.
Szaleństwom i psotom nie było końca.

Hrubieszow LubieHrubie 2009