KWP: Wznowiono dobór do służby w Policji

Chcesz zostać policjantem? Skontaktuj się z Sekcją Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, która wznowiła z początkiem czerwca postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Reklamy

 

Praca w Policji od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lubelszczyzny. W 2019 roku przyjęto do służby w garnizonie lubelskim 142 funkcjonariuszy.

Ze względu na stan pandemii, postępowania kwalifikacyjne były zawieszone. Z początkiem czerwca, Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wznowiła procedury kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Najbliższy termin przyjęć  to lipiec 2020 r.

W całym 2019 roku wpłynęło do lubelskiej Policji blisko 850 podań. Zdecydowana większość chętnych to mężczyźni, podania Pań stanowią około 30 % ogółu składanych dokumentów. Patrząc na rok ubiegły, zdecydowana większość osób ubiegających się o pracę w tej formacji posiada wyższe wykształcenie. Najczęściej są to absolwenci administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, ekonomii i wychowania fizycznego.

Policjantem może zostać: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Więcej na temat naboru do Policji w naszym województwie:

http://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/72837,KWP-Wznowienie-doboru-do-sluzby-w-Policji.html

 

źródło: KWP Lublin