Logistyka – siódmy kierunek w ofercie PWSZ w Zamościu

Już nie tylko po mechanice i budowie maszyn będzie można uzyskać tytuł inżyniera w PWSZ w Zamościu. W przyszłym roku akademickim rusza nowy, już siódmy, kierunek w ofercie uczelni – logistyka.

Reklamy

 

13 października br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opierając się na wcześniejszej pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadało zamojskiej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka. Studia bezpłatne, prowadzone w profilu praktycznym, będą trwały siedem semestrów.

Studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności – transport lądowy lub logistykę produkcji i inżynierię jakości.  W toku studiów młodzi ludzie będą poznawać zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz kontroli przepływu zasobów od producenta do konsumenta, a także zaznajomią się z procesami optymalizacji wykorzystania zasobów przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że zamojska PWSZ kształci bezpłatnie jeszcze  na sześciu kierunkach: filologia angielska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, politologia oraz turystyka i rekreacja. W murach uczelni kształci się obecnie blisko tysiąc studentów.