15 czerwca 2024

Lubelscy Terytorialsi doskonalą umiejętności bojowe – ZDJĘCIA

Mimo wielu codziennych zadań związanych z walką z pandemią, Terytorialsi z 2 LBOT nie zapominają o doskonaleniu umiejętności bojowych. W ostatnich dniach odbyli kilka intensywnych szkoleń.

Reklamy

Ponad pół tysiąca żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej każdego dnia zaangażowanych jest w różne działania w ramach Trwałej Odporność na Lubelszczyźnie.  Brygada jednak nie zwalnia tempa szkoleniowego. Równoważenie działalności przeciwkryzysowej ze szkoleniową jest obecnie priorytetem.

W miniony weekend blisko 230 żołnierzy 2 LBOT, z zachowaniem reżimu sanitarnego,  podnosiło swoje umiejętności bojowe na kursach doskonalących w grupach – dowódczej, strzeleckiej oraz medycznej. Zajęcia odbyły się na pasach taktycznych w Zajezierzu, Srebrzyszczu, lotnisku w Białej Podlaskiej, strzelnicy Osówka ( pow. lubelski).

Reklamy

Terytorialsi szkolili się również na poligonie w Nowej Dębie (woj. podkarpackie). Grupa żołnierzy w ramach szkolenia indywidualnego oraz specjalisty doskonaliła umiejętności obsługi granatników MK-19 i moździerzy LM-60, również w warunkach nocnych, przy zastosowaniu amunicji oświetleniowej.

Z kolei na poligonie w Wędrzynie (woj. lubuskie), odbył się kurs dla dowódców plutonów i sekcji. Przez blisko tydzień przyszli instruktorzy zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności do działania w terenie zurbanizowanym. Ćwiczono poruszanie się na polu walki, prowadzenie obserwacji, przekraczanie stref niebezpiecznych, doskonalono procedury dowodzenia na szczeblu sekcji lekkiej piechoty. Dodatkową próbą dla dowódców było pokonanie toru psychologicznego, który sprawdza zachowanie żołnierza w sytuacji stresowej.

Reklamy

Ubiegły tydzień przyniósł również cenne doświadczenia w zakresie współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych. W dniu 2.12.2020 r. pod Dęblinem, odbył się jeden z epizodów ćwiczenia taktycznego polskich Sił Zbrojnych pk. Myszołów-20. Pluton żołnierzy 22 batalionu lekkiej piechoty z Dęblina miał okazję doskonalić umiejętności bojowe, takie jak eskortowanie kolumny zaopatrzenia, odparcie ataku i zabezpieczenie konwoju.

Ze względu na pandemię koronawirusa szkolenia przebiegają w podwyższonym reżimie sanitarnym, a żołnierze muszą sprostać sanitarnym wymaganiom, jak obowiązek zakrywania nosa i ust. Ponadto żołnierze ćwiczą w mniejszych grupach szkoleniowych, zmniejszona jest też liczba osób na salach żołnierskich, odpowiednie procedury obowiązują na stołówkach. Duża waga jest przywiązywana do higieny i dezynfekcji.

­

info i fot. 2LBOT


Zobacz też:

Przysięga Terytorialsów w Zamościu