Lubelskie Warsztaty Regionalne dla nauczycieli

HrubieszówLublin

Reklamy

9 maja odbędzie się w Lublinie konferencja szkoleniowa dla nauczycieli z całego województwa. Lubelskie Warsztaty Regionalne są częścią cyklu 16 konferencji wojewódzkich organizowanych w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.

W ramach tegorocznego spotkania odbędzie się dyskusja przedstawicieli władz samorządowych z terenu województwa z nauczycielami dotycząca współpracy szkół i samorządów w przeciwdziałaniu przemocy. W drugiej części spotkania odbędą się szkolenia dla nauczycieli z zakresu różnych form przemocy oraz sposobów jej przeciwdziałania i zapobiegania.

Oferta bezpłatnych szkoleń w ramach warsztatów kierowana jest do nauczycieli z terenu województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników szkół biorących udział w III edycji programu „Szkoła bez przemocy”.

Program warsztatów oraz rejestracja na stronie
www.szkolabezprzemocy.pl/warsztaty-lublin >>

Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Anna Szydłowska
Koordynator programu społecznego „Szkoła bez przemocy”

Hrubieszow LubieHrubie 2009