Lubelskie – wspólnie dla pszczół

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka.

Reklamy

 

Pod listem inicjującym akcję „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz mediów.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

– Zależy nam przede wszystkim na tym, aby wspólnie promować pszczelarstwo. Chcemy mówić o znaczeniu pszczoły dla gospodarki, środowiska i człowieka – przekonywał Sebastian Trojak.

W ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” planowane jest przeprowadzenie w 2020 roku, a także w latach następnych szeregu wydarzeń i akcji, które obejmą:

– działania edukacyjno-informacyjne dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowników i ogrodników,

– działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,

– współorganizację tematycznych wydarzeń i imprez kulturalno – edukacyjnych.

 

***

 

A oto treść listu:

LIST INTENCYJNY

w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka

My, niżej podpisani,

świadomi, że zapylanie przez pszczoły, zarówno miodne, jak i dzikie:

– ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,

– zapewnia równowagę między gatunkami i prawidłowe działanie całego ekosystemu,

– kontroluje erozję gruntów,

– wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów,

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa, deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

 

info i fot. UMWL