Lwów: Spotkanie Pełnomocników Granicznych RP i Ukrainy

We Lwowie na Ukrainie, odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Reklamy

Stronę polską reprezentowali: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Chełmskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz jego Zastępca płk SG Jacek Gartman. Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: ppłk Oleksandr Biljuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz płk Oleksandr Adamczuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego.

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie wspólnego polsko – ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w 2012 roku. Strony omówiły kwestie i perspektywy współpracy w zakresie przygotowania do otwarcia przejścia granicznego Dołhobyczów – Uhrynów. W trakcie prowadzonych obrad podsumowano również współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, a także uzgodniono dalszą współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej oraz zapewniania płynnego dokonywania odpraw granicznych.


Info i fot. NOSG