Majówka w Kułakowicach Pierwszych

Kułakowice Pierwsze

Reklamy

2 maja 2010 roku w Kułakowicach Pierwszych Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka zorganizowały majowy festyn dla mieszkańców wsi i okolic.

Część artystyczną zapewniły występy zespołów: Międzypokoleniowy Zespół Śpiewaczy „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych, Zespół Śpiewaczy „Kresowianie” z Hrebennego oraz Kapela z Metelina. Była także loteria fantowa oraz konkurs na najlepiej zaśpiewaną piosenkę.

Organizatorom spotkania, wójt gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki oraz przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów – Jerzy Fedorczuk przyznali nagrodę z przeznaczeniem na dalszą działalność. Wszystkim uczestnikom zapewniono darmową grochówkę.

***

Info:
Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając