Make a Connection – Przyłącz się!

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informuje, że otrzymał grant w ramach Programu Make a Connection – Przyłącz się! Ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży „SZTUKA ŚMIECI”.

Program będzie realizowany w terminie 01.03.2009 – 31.07.2009 przez grupę nieformalną „Stażyści”.

W projekcie bezpośrednio uczestniczyć będzie młodzież ze szkół średnich oraz studenci, a także młodzież niepełnosprawna z tutejszego Warsztatu Terapii Zajęciowej, łącznie 40 osób.

Celem projektu jest integracja młodzieży oraz zainteresowanie ich nowatorską formą spędzania czasu wolnego. Jego uczestnicy to 40 osobowa grupa młodzieży, jednak zajęcia będą otwarte i wszystkie chętne osoby będą mogły się przyłączyć do zajęć.

Działania projektowe to próby muzyczne, teatralne i plastyczne otwarte dla społeczeństwa. Dotacje zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych materiałów oraz opłatę honorariów dla instruktorów prowadzących zajęcia. Efektem ma być zespół muzyczny trash oraz zainteresowanie młodzieży nową formą spędzania czasu wolnego.

Zakładajmy więc drelichy – zamiast fraka i spróbujmy zagrać na śmieciach – zamiast na fortepianie!