Marian Grabik odwołany

Dziś na sesji Rady Powiatu ze stanowiska Sekretarza Powiatu odwołano Mariana Grabika. Wniosek o odwołanie złożył Starosta Józef Kuropatwa i poparło go 10 radnych, przeciwko głosowało 8, od głosu wstrzymała się jedna osoba.

Reklamy

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Marian Grabik utracił zaufanie Starosty i to było powodem jego odwołania.