Marketing w turystyce

HrubieszówLublin

Reklamy

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia w projekcie: „Marketing w turystyce”. W projekcie mogą uczestniczyć pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące prace na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

***

Szkolenie obejmuje udział w trzech modułach (łącznie):

Moduł I
Marketing w turystyce (40 godzin) – wprowadzenie do marketingu, strategie marketingowe, konkurencyjność regionów i firm, produkty turystyczne, usługi turystyczne Lublina i regionu, tworzenie produktu turystycznego i sieciowego produktu turystycznego, rola Internetu w promocji produktu i miejsca;

Moduł II (10 godzin) – strategia marketingowa województwa lubelskiego (wykłady, warsztaty konsultacyjne), strategia marketingowa Lublina (wykłady, warsztaty konsultacyjne);

Moduł III
„Niech barierą nie będzie język” (100 godzin) – kurs języka obcego uwzględniający język branżowy, prowadzony skuteczną metoda kognitywną;

Zajęcia odbywać się będą w godzinach wolnych od pracy w trakcie tygodnia oraz
w soboty i niedziele począwszy od miesiąca listopada do końca maja.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, droga mailową lub osobiście w siedzibie LLOT ul. Krótka 4 w Lublinie Tel./fax 815321572, e-mail: info@lot.lublin.pl.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 16.
Wszelkich informacji udziela p. Katarzyna Przybysz.

Szczegóły dotyczące projektu i szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.lot.lublin.pl »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009