Marsz Niepodległości w Zamościu

11 Listopada Klub Gazety Polskiej w Zamościu organizuje Marsz Niepodległości, który w zamyśle organizatorów ma na celu przypomnienie pięknej karty polskiej historii oraz kultywowanie najlepszych tradycji niepodległościowych.

Reklamy

Pragniemy zaprosić wszystkich, którym bliskie jest umiłowanie naszej Ojczyzny na uroczysty Marsz Niepodległości. Wierzymy, że uczestnictwo w nim będzie hołdem, dla tych którzy polegli, abyśmy mogli żyć i cieszyć się wolnością, która jest naszym największym i bezcennym dobrem. Liczymy jednocześnie na to, że pobudzi nas wszystkich, niezależnie od wieku, statusu społecznego, wyznania, czy przynależności partyjnej, do działania zgodnie ze słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska”.

Życzymy sobie i Państwu, aby aktywne uczestnictwo w tegorocznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, było jednocześnie początkiem regionalnej aktywności społecznej, dla dobra rozwoju naszej Ojczyzny i miejscowości, w których żyjemy i pracujemy.

Reklamy

Serdecznie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia jak najszerszemu gronu zainteresowanych. W załączeniu przekazujemy program obchodów uroczystości.

 

Program:
10.00 Zbiórka uczestników na parkingu przy PZU (ul. Partyzantów 8). Sformowanie kolumny marszowej.
10.15 Powitanie zebranych przez organizatorów.
10.25 Marsz ulicami: Partyzantów, Łukasińskiego, Pereca.
10.50 Odczytanie petycji na placu Rynku Solnego.
11.00 Wejście zorganizowaną grupą na płytę Rynku Wielkiego. Udział w uroczystościach patriotycznych.
12.00 Marsz zakończy się uroczystą Mszą Świętą w Katedrze

 

W imieniu organizatorów:

Piotr Małysz