Masz pomysł na własną firmę?

Dotacje dla przedsiębiorczych! – Rekrutacja trwa.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „Aktywizacja małej przedsiębiorczości na terenie powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe".

Reklamy

Projekt skierowany jest do osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą, spełniających następujące kryteria:

– Zameldowanie na okres stały na terenie powiatu hrubieszowskiego lub tomaszowskiego,
– Nie zarejestrowane jako bezrobotne,
– Nie prowadzące działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku.

W ramach Projektu oferujemy:
– Specjalistyczne szkolenia biznesowe m. in. z zakresu: podstaw prawnych funkcjonowania firmy, rejestrowania działalności gospodarczej, form prowadzenia i opodatkowania działalności gospodarczej, podstaw rachunkowości, źródeł finansowania działalności, promocji, reklamy, zarządzania zasobami ludzkimi,
– Bezpłatne doradztwo indywidualne,
– Możliwość otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 22.12.2006 r., w siedzibie Filii Fundacji w Hrubieszowie.

UWAGA! Dnia 20.12.2006 biuro Fundacji będzie nieczynne.

Szczegółowe informacje o Projekcie można uzyskać w Filiach Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:

Filia w Hrubieszowie
Plac Wolności 15, I piętro
tel. 084 696 54 77

Filia w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 32 (hotel Laureat), I piętro, pok. 101
tel. 084 664 10 27

lub na stronie internetowej:

www.fundacja.lublin.pl >>

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.