Mianowani na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SG

Dziś, w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

Reklamy

 

Akty mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej 22 funkcjonariuszom wręczył Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Tomasz Zybiński.

Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej Oddziału oraz w asyście pocztu sztandarowego NOSG. 

Nowo mianowani, dotychczas zdobywali wiedzę w ośrodku szkolenia SG w Lubaniu, najpierw w zakresie podstawowym, następnie ukończyli szkolenie podoficerskie. Zdobytą wiedzę funkcjonariusze będą teraz weryfikowali w codziennej służbie w placówkach Straży Granicznej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń: Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał mjr SG Mariusz Szcząchor, natomiast Odznakę Straży Granicznej st. chor. szt. SG Jacek Konarski.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
 

  • o nieposzlakowanej opinii,
  • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG

 

 

źródło i fot. NOSG