Międzynarodowy konflikt zbrojny w Masłomęczu

Masłomęcz

Reklamy

31 lipca na polach Masłomęcza doszło do kilku zbrojnych starć między oddziałami rzymskimi i germańskimi. Pomimo naprzemiennych zwycięstw, ostatecznie Masłomęcz został obroniony przez Gotów, ale zanosi się na to, że to nie koniec i wkrótce mężni Goci będą musieli ponownie bronić swoje kobiety i dzieci przed wrogimi najazdami.

Wszystko to odbyło się za sprawą VII Biesiady Archeologicznej, na którą przybyli miłośnicy starożytności i dobrej zabawy. Spotkali się w Masłomęczu, aby tym razem, cofając się w czasie o blisko 1700 lat, zobaczyć walczących ze sobą germańskich Gotów i rzymskich legionistów.

Na terenie dawnej osady gockiej zaprezentowano także obozowe życie Gotów i Rzymian. Pokazano musztrę legionistów oraz uzbrojenie i fortyfikacje obronne Rzymian, a podczas jarmarku gockiego także proces wyrobu i wypału garnków i wyplatanie krajek. Uczestników biesiady ugoszczono jadłem gockim.

Biesiadę otworzył Jan Mołodecki – wójt gminy Hrubieszów po czym prof. Andrzej Kokowski zaprezentował swoją nową książkę „Dwanaście miesięcy z archeologią”. Głos zabrała także Barbara Wlizło – dyrektor Muzeum w Hrubieszowie oraz Bogdan Kawałko – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Imprezie towarzyszyły konkursy archeologiczne: badanie stanowisk archeologicznych, lepienie garnków oraz wykonywanie gockiej biżuterii. Oprawę artystyczną stanowiły występy zespołów: folklorystycznego „Krajniacy” ze Złotowa oraz muzycznego „Zieloni” z Hrubieszowa.

Wśród bardzo licznej publiczności byli turyści indywidualni z różnych miejsc Polski oraz 50-cio osobowa grupa gości z gminy Krempna (woj. podkarpackie), którzy uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej na terenie gm. Hrubieszów.

Info:
Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Foto: UG Hrubieszów