Miejscom pamięci w naszym powiecie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 24 lutego 2009 r. w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie odbyła się sesja poświęcona miejscom pamięci narodowej w powiecie hrubieszowskim. Sesja została zorganizowana w ramach obchodów 580 rocznicy powstania powiatu hrubieszowskiego.

Sesja została zorganizowana przez szkołę przy współudziale Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Sesję otworzył dyrektor szkoły Dariusz Szadowski. W sesji udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Barczuk, W-ce Przewodniczący p. Stanisław Sitarz, Sekretarz Powiatu p. Zdzisław Kosakowski, Naczelnik Wydziału Oświaty p. Dariusz Czujkowski oraz Radni Powiatowi.

Ponadto w sesji uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkół ponad gimnazjalnych oraz dyrektorzy Muzeum im. S. Staszica i Biblioteki Pedagogicznej z pracownikami. Referat o miejscach pamięci na terenie powiatu wygłosił p. Adam Zezula – nauczyciel historii ZS nr 3.

Część artystyczną poświęconą tematyce patriotycznej przygotowała p. Anna Misiak – młodzież pod jej kierunkiem zaprezentowała utwory, które uświetniły sesję.

Następnie młodzież wraz z przedstawicielami władz powiatu dyrekcją szkoły i zaproszonymi opiekunami odwiedzili niektóre miejsca pamięci narodowej: cmentarz wojskowy w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej, pomnik pomordowanych żołnierzy w Rogalinie, cmentarz żołnierzy z czasów wojny 1918 – 1920 i 1939 w Matczu. W czasie wycieczki o walorach krajobrazowych trasy opowiadał p. Jan Pawłowski.

tekst i foto
ZS nr 3 w Hrubieszowie

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009