Mieszkańcy Brodzicy budują plac przy świetlicy

Czyn społeczny w XXI wieku zdaje się być niemożliwy. Jednak mieszkańcy Brodzicy postanowili obalić ten mit. Na jednym z zebrań postanowiono zagospodarować plac wokół świetlicy i przeznaczyć go na cele kulturalno – sportowe.

Reklamy

Szeroki zakres prac postanowili wykonać sami. Inicjatywę Sołectwa wsparła też Gmina Hrubieszów zabezpieczając środki finansowe na zakup ogrodzenia, nasion trawy i zrównanie terenu równarką.

Jednak wykonanie placu wymaga bardzo dużego nakładu pracy tj. plantowania ziemi, usunięcia pni drzew, zasiania trawy, wykonania ogrodzenia, pielęgnacji trawy itd. Tym zajęli się mieszkańcy. W czasie gdy mężczyźni ciężko pracowali budując ogrodzenie, KGW przygotowywało posiłki dla pracujących osób.

Obecnie plac prezentuje się coraz lepiej, młodzież nie może doczekać się wyposażenia go w sprzęt sportowy.

Pozostali mieszkańcy Brodzicy na pewno skorzystają z placu podczas planowanego festynu – na ten cel ma być też wybudowany amfiteatr.

Czyn społeczny – w okresie PRL nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne. Czyny społeczne najczęściej były organizowane przez zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. W czynie społecznym były wykonywane prace, przez niektórych uważane za zbyteczne, które miały jedynie przekazywać ducha wspólnego dzieła dla Ojczyzny, Polski Ludowej. (źródło http://pl.wikipedia.org).

info
Sołtys Brodzicy
Piotr Sendecki

zdjęcia >>