Mircze: Gminna Koalicja podejmuje pierwsze działanie

5 lipca odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjującej powstanie lokalnego partnerstwa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu.

Reklamy

W trakcie debaty uczestnicy zdecydowali o podjęciu pierwszego wspólnego działania w ramach koalicji.

Będzie to rodzinna impreza integracyjna, której celem będzie m.in. zachęcenie mieszkańców do częstszego kontaktu z kulturą i książką. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane 19 sierpnia 2012 roku w Wiszniowie, przy miejscowej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika od godziny 14:00 do 20:00.

Koalicjanci przedstawili propozycje swoich działań jakie mogą zrealizować w ramach imprezy. Wstępnie ustalono, iż w programie znajdą się: stoisko Lokalnej Grupy Działania z Hrubieszowa, występ teatrzyku dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, warsztaty z szydełkowania, wystawa malarska, pokazy służb mundurowych, stoiska kulinarne, warsztaty plastyczne, głośne czytanie, gry, zabawy, konkursy oraz stoiska twórców ludowych połączone z warsztatami.

Ponadto impreza będzie okazją do uroczystego podpisania deklaracji powołującej Gminną Koalicję na rzecz Rozwoju Społeczności Gminy Mircze.

Szczegóły zostaną ustalone na kolejnym spotkaniu partnerstwa 26 lipca o godz. 13:00. Dodatkowym elementem rozmów była prezentacja analizy ankiet wypełnionych przez koalicjantów, które pozwoliły jasno określić zasoby jakimi dysponuje nasze lokalne partnerstwo oraz wytypować zbiór proponowanych działań, a także problemów i potrzeb lokalnego środowiska.

Ostatnie spotkanie zostało poświęcone wytypowaniu pierwszego działania dla Gminnej Koalicji, ale już następne pozwolą na skonstruowanie planu działań.

O szczegółach związanych z pierwszym przedsięwzięciem poinformujemy Państwa po kolejnym spotkaniu koalicjantów.

 

GBP i GOK w Mirczu