Mircze: Jednogłośne absolutorium za budżet 2012

Wójt gminy Mircze Lech Szopiński otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w poniedziałek 20 maja za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Reklamy

Ubiegłoroczne dochody zostały wykonane w 82 procentach, wydatki w 76 procentach, a zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniosło 21 procent.

Wprawdzie rzeczywiste wydatki inwestycyjne były o kilka milionów mniejsze niż planowano, ale jest to związane z przesunięciem terminu bardzo ważnej inwestycji, która będzie realizowana w bieżącym i przyszłym roku. Chodzi o budowę nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, który w przyszłości ma obsługiwać gminy południowo-wschodniej części województwa, czyli region hrubieszowsko-tomaszowsko-biłgorajski. Przygotowanie projektu i budowa obiektu będą kosztować ponad 17 milionów 800 tysięcy złotych, z czego 75 procent tak zwanych kosztów kwalifikowalnych będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Resztę kosztów pokryje Gmina Mircze oraz samorządy, które zechcą przyłączyć się do tej inicjatywy, a w przyszłości korzystać z nowoczesnego obiektu. ZZO w Łaskowie ma być gotowy do końca września 2014 roku.

Jedną ze znaczących pozycji w budżecie są też wydatki, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. W ubiegłym roku gmina Mircze wydała na ten cel 7 milionów 300 tysięcy złotych. 

Ponadto podczas poniedziałkowej sesji radni zgodzili się na sprzedaż nieruchomości pod budowę osiedla mieszkaniowego w Mirczu oraz rozpoczęcie procedury, związanej z budową nowej siedziby ośrodka kultury z biblioteką i zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy. Część pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z funduszy unijnych, resztę dołoży z własnego budżetu. Przetarg na wykonanie robót ma być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, a cała inwestycja ma być zrealizowana do końca 2013 roku.


Źródło: ias24.eu