Mircze: Nabór uzupełniający wniosków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Mircze ogłasza nabór uzupełniający wniosków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mircze.

Reklamy

Wójt Gminy Mircze ogłasza nabór uzupełniający wniosków na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mircze w roku 2013 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pomoc przysługuje osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym mającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomością/ budynkami zlokalizowanym na terenie gminy Mircze.

W związku z tym osoby zainteresowane demontażem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych w roku 2013 proszone są o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 8 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mircze pok. 206 oraz zawarte są w Regulaminie przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie.

Wnioski można pobierać osobiście w Urzędzie Gminy Mircze lub do pobrania ze strony internetowej: www.mircze.pl

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego ze Starostwa  Powiatowego w Hrubieszowie i wypis z rejestru gruntów.

 
 
 
Źródło: UG Mircze