Mircze: Po przetargu na kanalizację i wodociąg

Władze gminy Mircze mają podpisać w poniedziałek 30 kwietnia umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przetarg na wykonanie robót, które będą współfinansowane z funduszy unijnych, już został rozstrzygnięty.

Reklamy

Spośród 13 ofert komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała propozycję jednej z zamojskich firm, która ma zrealizować inwestycję za prawie 1 milion 660 tysięcy złotych.

Za te pieniądze w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w miejscowościach: Mircze, Ameryka i Marysin przybędzie ponad 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

To kolejny etap inwestycji. W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w północnej części Mircza. Oficjalny odbiór kanalizacji i rozruch technologiczny oczyszczalni powinny się odbyć do końca czerwca. Ta część robót jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zimą gmina podpisała umowę na dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki tym środkom zostanie wybudowana zarówno dalsza część kanalizacji w Mirczu, jak i sieć wodociągowa w Mirczu, Ameryce i Marysinie. Powstanie prawie 7 kilometrów kanalizacji i ponad 7 kilometrów wodociągu wraz z przyłączami.

Tylko około 25 procent kosztów samorząd pokryje z własnego budżetu. Resztę będzie stanowić dotacja z PROW-u. Wszystkie prace potrwają do końca września tego roku. 


Źródło: ias24.eu