Mircze: Trwają konsultacje w sprawie powstania nowych przejść granicznych

Trwają konsultacje w sprawie powstania nowych przejść granicznych w miejscowościach Kryłów, Orchówek i Zbereże. Ich efektem będzie raport, który ma być gotowy pod koniec marca. W poniedziałek 25 lutego rozmowy na ten temat odbyły się w Mirczu.

Reklamy

Prowadzący spotkanie przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie wysłuchali m.in. opinii miejscowych przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, władz samorządowych i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wszyscy zgodnie podkreślali, że przejście graniczne w  Kryłowie to szansa na rozwój gminy i rozbudowę infrastruktury.

Zdaniem wójta Lecha Szopińskiego jednym z najważniejszych argumentów jest fakt, że za takim rozwiązaniem opowiadają się mieszkańcy terenów po obydwu stronach granicy. – Świadczy o tym choćby zainteresowanie uczestników Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, gdy w ciągu jednego dnia tymczasową granicę Polski i Ukrainy przekracza kilka tysięcy ludzi – przekonuje Lech Szopiński. Nie bez znaczenie jest też to, że po stronie ukraińskiej jest kilkudziesięciotysięczne miasto Nowowołyńsk. Wójt gminy Mircze dodaje, że powstanie nowych przejść jest ważne również ze względu na ukraińskie aspiracje wstąpienia do Unii Europejskiej. – Dużo się mówi o pojednaniu i współpracy, ale konkretnych rozwiązań, które miałyby do tego prowadzić, wciąż jest za mało – uważa wójt Szopiński. 

Reklamy

Dyrektor sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie Galina Grabarczuk informuje, że podobne spotkania w najbliższych tygodniach odbędą się także w gminie Wola Uhruska i we Włodawie.

Konsultacje z mieszkańcami przygranicznych miejscowości odbywają się także za pośrednictwem internetu. Wystarczy wypełnić specjalną ankietę, którą można znaleźć na stronach: 

www.mircze.pl albo www.euroregionbug.pl.

 

Efektem konsultacji, zarówno seminariów jak też ankiety internetowej, będzie raport, który powinien być mocnym argumentem w dalszych staraniach samorządów zainteresowanych budową nowych przejść granicznych – mówi Galina Grabarczuk. Taki dokument ma powstać w  przyszłym miesiącu.

Konsultacje w sprawie powstania przejść granicznych w  Kryłowie, Orchówku i Zbereżu odbywają się w ramach projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem BUG”, współfinansowanego ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 

Źródło: UG Mircze