Mircze: „Złoty” jubileusz szkoły podstawowej

Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu. Z tej okazji dyrekcja placówki organizuje uroczystości, na które zaprasza obecnych i byłych uczniów oraz pracowników. Obchody odbędą się pod koniec czerwca, a zgłoszenia zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu są przyjmowane do 1 czerwca.

Reklamy

Jednym z elementów uroczystości będzie wystawa fotograficzna, dokumentująca 50-letnią historię szkoły. Część materiałów jej autorzy już mają, ale jeśli wśród mieszkańców gminy Mircze, absolwentów bądź pracowników były osoby, które posiadają ciekawe zdjęcia w domowych archiwach mogą je udostępniać na potrzeby ekspozycji. 

Szczegółowe informacje na temat jubileuszu oraz ewentualnego przekazywania fotografii można uzyskać w sekretariacie szkoły, także telefonicznie pod numerem: 84 65 190 11.

Czerwcowe obchody nie są związane z historią powstania szkoły w Mirczu, bo ta sięga 1947 roku, gdy placówka wznowiła działalność po II wojnie światowej, lecz z 50 rocznicą jej funkcjonowania w obecnym budynku. Kamień węgielny pod budowę nowego obiektu został wmurowany 10 maja 1959 roku, a początek działalności szkoły w nowej siedzibie datuje się na 1962 rok. W latach 70-tych ubiegłego stulecia placówka przyjęła nazwę Gminnej Szkoły Zbiorczej, której podlegały wszystkie szkoły w gminie. W ostatnich latach placówka została rozbudowana o salę gimnastyczną z łącznikiem, szatnię i dodatkowe klasy. W 2002 roku otwarto nowoczesną stołówkę, a potem także kompleks boisk i plac zabaw. 

– Absolwenci i byli pracownicy, którzy nie odwiedzali nas przez 20 albo więcej lat mogą mieć kłopot z rozpoznaniem swojej dawnej szkoły. Jestem jednak przekonany, że będzie to zaskoczenie pozytywne – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Edmund Łysiak, który jest dyrektorem placówki od 2000 roku. 

W ramach jubileuszu 50-lecia ukaże się okolicznościowy folder o mireckiej podstawówce, absolwenci wezmą udział w spotkaniu wspomnieniowym, a obecni uczniowie zaprezentują specjalny program artystyczny. 

Obchody będą połączone z odsłonięciem tablicy, upamiętniającej Bolesława Kłębukowskiego, kierownika szkoły w latach 30-tych ubiegłego wieku, w czasie wojny szefa Biura Propagandy i Informacji Obwodu Hrubieszowskiego Armii Krajowej, a po wojnie autora monografii „Mircze – wieś powiatu hrubieszowskiego”, napisanej na Uniwersytecie Warszawskim. Pomysłodawcą i fundatorem tablicy jest wójt gminy Mircze Lech Szopiński.

Rocznicowe spotkanie będzie mieć szczególny charakter, ponieważ odbędzie się nie tylko w 50 rocznicę nauki w obecnym budynku, ale również w ostatnim dniu roku szkolnego 2011/2012, który jest ostatnim rokiem funkcjonowania placówki w dotychczasowej strukturze. Od września szkoła podstawowa zostanie włączona do nowego Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu. 


Tekst: ias24.eu