Młodzi i zdolni w Zamościu

Praca plastyczna Elżbiety Magdziak – uczennicy Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 1 (ul. Zamojska 18A)w Hrubieszowie okazała się najlepsza wśród prac, które wpłynęły na konkurs do Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Reklamy

Elżbietę zainspirowała książka „W pustyni i w puszczy”. Prace oceniało profesjonalne jury. Z rąk Prezydenta Miasta Zamościa – p. Marcina Zamojskiego uczennica odebrała dyplom i nagrody rzeczowe.

Monika Palonka – uczennica tej samej szkoły zakwalifikowała się do III – ego etapu konkursu czytelniczego „Śladami Henryka Sienkiewicza”.

Oba konkursy odbywały się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Sacrum i historia w literaturze polskiej. Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie w Zamościu”.

Podczas trwającej dwa dni imprezy (27 i 28 maja) w Muzeum Zamojskim można było zobaczyć wystawę ilustracji ks. Wacława Piszczka (CM Kraków). Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej – p. Dorota Mach zauważyła, że „żywioł malarskości skupia się tylko w nieznacznym stopniu na portretach psychologicznych bohaterów. Eksponuje zaś ważne wydarzenia, bądź psychiczne wizerunki powieściowych postaci”. Weryzm oraz łączenie tradycyjnego rysunku z techniką komputerową to kolejne wyznaczniki twórczości ks. Piszczka.

W Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza przedstawiono referaty związane z życiem i twórczością Sienkiewicza. Prof. Halina Kosętka (AP Kraków) zaprezentowała pracę „Słów kilka o innej twórczości Sienkiewicz – czyli o Dramatach”. Wygłoszono referat prof. Bogumiły Kosmkowej (UAM Poznań) „Rola twórczości autora Trylogii we współczesnej polsko-czeskiej pierwszej ćwierci XXw.”. Pojawiła się też praca prof. Marcelego Kosmana (UAM Poznań) „Kult Henryka Sienkiewicza w Wielkopolsce u schyłku epoki zaborów”. Mgr Barbara Janda (AP Kraków) zaprezentowała „Dokonania Ogólnopolskiego Towarzystwa im, Henryka Sienkiewicza na tle innych towarzystw literackich”, dr Eugeniusz Janas ( UMCS Lublin) mówił o „ Mitologii i etosie rycerskim szlachty polskiej”.

Na Płycie Rynku Wielkiego w Zamościu uczniowie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Zamościu zaprezentowali sztukę „Żywe szachy” autorstwa Haliny Rogińskiej.

Honorowy patronat nad uroczystościami sprawowali: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Zamościa. Patronat medialny – Telewizja Zamość i Katolickie Radio Zamość.

Opr.: Daniel Buchowiecki
Foto: Aleksandra Kopczyńska/D.B

______________

Opis do zdjęć:

1.Konferencja
2.Ks. W. Piszczek i Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej – p. D. Mach
3.Laureatka konkursu plastycznego – Elżbieta Magdziak
4. Gratulacje składa Prezydent Miasta Zamościa
5. Pracownicy Biblioteki i Muzeum na tle ilustracji Ks. W. Piszczka
6.Widowisko „Żywe szachy”
7. Wyróżniona praca uczennicy z ZS nr 1
8-11. Inne ciekawe prace
12. Zamość (dawny) w miniaturze…

zobacz zdjęcia >>