Młodzi Liderzy

Projekt „Młodzi Liderzy- ma na celu wyłonienie osób młodych, ambitnych, przedsiębiorczych podejmujących na terenie Lubelszczyzny działalność społeczną, poprzez którą przyczyniają się do rozwoju naszego regionu oraz angażują również inne osoby.

Reklamy

Poprzez działalność społeczną rozumie się wszelką aktywność w środowiskach lokalnych, uczestniczenie w realizacji projektów, przynależność do samorządu oraz organizacji pozarządowych, członkostwo w kołach naukowych i wiele innych form działalności.

Rekrutacja do projektu „Młodzi Liderzy- odbędzie się na podstawie zgłoszeń, której celem będzie wyłonienie 10 finalistów. Rozpatrywane będą nie tylko nadesłane aplikacje, ale i udokumentowane osiągnięcia oraz rekomendacje aktywności w środowisku lokalnym. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 marca 2007r.

Wyłonieni finaliści wezmą udział w zajęciach praktycznych, które przygotują ich do efektywnego działania na rzecz swojego otoczenia. Forma projektu obejmuje 5 jednodniowych cyklicznych spotkań składających się z warsztatów.

Poszczególne spotkania mają na celu rozwój umiejętności z zakresu teorii zarządzania oraz kompetencji lidera. Podczas szkoleń poruszane będą tematy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, budowania zespołów oraz Public Relations. Jedno z takich szkoleń odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie uczestnicy zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem Instytucji Europejskich. Zorganizowane zostanie również spotkanie z Eurodeputowanymi z możliwością dyskusji.

więcej >>