Młodzież Zespołu Szkół w Dołhobyczowie na wycieczce w Guciowie

W dniu 08.06.2012 r. młodzież z Zespołu Szkół w Dołhobyczowie – uczestnicy projektu „Szkoła nowych możliwości” wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do uznanego w regionie gospodarstwa agroturystycznego „Zagroda Guciów”.

Reklamy

W dniu 08.06.2012 r. młodzież z Zespołu Szkół w Dołhobyczowie – uczestnicy projektu „Szkoła nowych możliwości” wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do uznanego w regionie gospodarstwa agroturystycznego „Zagroda Guciów”. W trakcie wycieczki uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarstwa, jego historią oraz ofertą dla gości odwiedzających gospodarstwo. Wszyscy mogli samodzielnie uczestniczyć w atrakcjach jakie oferuje gospodarstwo: zwiedzaniu zagrody, obejrzenia wystaw etnograficznych, geologicznych i archeologicznych, przejażdżkach konnych po dolinie Wieprza, wycieczce ścieżką archeologiczną do wczesnośredniowiecznego grodziska w Guciowie oraz wąwozów lessowych, a także degustacji regionalnych potraw w starej, zabytkowej gospodzie. Na zakończenie wycieczki wszyscy doskonale bawili się przy wspólnym ognisku.

Galeria zdjęć

Wycieczka została zorganizowana w ramach realizacji przez Zespół Szkół w Dołhobyczowie projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.