Modernizację gospodarstw rolnych

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Od 17 do 28 stycznia 2011 r. wnioski przyjmowane są od rolników w Biurze Powiatowym ARiMR w Hrubieszowie.

Od 3 stycznia br. można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR, w których prowadzony jest ten nabór, przyjęto ponad 6,3 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia na łączną kwotę 967 mln zł. Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przewidziano łącznie ok. 2,39 miliarda.

O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Więcej informacji na stronie:
www.arimr.gov.pl

***

Info:
Biuro Powiatowe
ARiMR w Hrubieszowie