Moniatycze: Hej kolęda, kolęda…

Już po raz VIII kolędami i pastorałkami rozbrzmiewał Zespół Szkół Publicznych
im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, gdzie odbywał się Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki”.

Reklamy

Przegląd ma na celu popularyzację kolęd i pastorałek, kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, konfrontacje dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu.

W przeglądzie udział wzięło 20 zespołów z terenu powiatu hrubieszowskiego, zespół z Tyszowiec, Komarowa oraz jedna solistka:

Zespół Wokalno-Instrumentalny „Nadzieja” z Uchań – GOK Uchanie

Zespół „Jutrzenka” z Czerniczyna – GOK Wołajowice

Zespół „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych – GOK Wołajowice

Zespół z Kapelą z Honiatycz – GOK Werbkowice

Zespół „Górzanki” z Gozdowa – GOK Werbkowice

Zespół Chóralny „Kłosy” ze Szpikołos – GOK Wołajowice

Klub Seniora „Promień” z Hrubieszowa – SKK Słoneczko

Zespół „Zuzanki” z Moniatycz – GOK Wołajowice

KGW Nieledew „Stokrotka” – GOK Trzeszczany

Zespół „Perły Rosy” z Husynnego – GOK Wołajowice

Zespół Wokalny „Dominanta” z Komarowa – SOK Komarów

Zespół „Arabeska” – GOK Mircze

Zespół Wokalny „Cor Deo” z Teratyna – GOK Uchanie

Zespół „Sami Swoi” z Kopyłowa – GOK Horodło

Zespół „Ale Babki” z Tyszowiec – SCK Tyszowce

Zespół „Wrzos” z Dołhobyczowa – GOK Dołhobyczów

Zespół „Lotos” – GOK Werbkowice

Zespół „Polanie” z Wolicy – GOK Wołajowice

Klub Seniora „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich – GOK Wołajowice

Zespół „Staszicowiacy” z Kapelą – GOK Uchanie

Zespół „Sonus” – GOK Wołajowice

Zespół Śpiewaczy „Szychowianki” z Szychowic – GOK Mircze

i solistka Monika Lewandowska – ZSP Moniatycze.

 

Powołana przez organizatora komisja konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody i trzy wyróżnienia w postaci statuetek ufundowanych przez Starostę Hrubieszowskiego.

Nagrody otrzymali: Monika Lewandowska z ZSP w Moniatyczach, Zespół z Kapelą
z Honiatycz i Zespół Chóralny „Kłosy” ze Szpikołos.

Wyróżnienia otrzymali: Zespół Śpiewaczy „Lotos” z Werbkowic, Zespół Wokalny „Dominanta” z Komarowa i Zespół „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych.

Przegląd odbył się pod patronatem i wsparciem finansowym Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, który ufundował statuetki dla zespołów i okolicznościowe znaczki.

Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą
w Wołajowicach i Wójt Gminy Hrubieszów, przy współpracy Zespołu Szkół Publicznych
im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji Przeglądu, za wsparcie finansowe.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

 (-) Jan Mołodecki