Możliwości wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy UE w latach 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Polityki Regionalnej – Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż dnia 12 kwietnia 2012 r. organizuje spotkanie informacyjne nt. „Możliwości wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy UE w latach 2007-2013”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Reklamy

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców oraz osób fizycznych zainteresowanych  możliwościami wsparcia w ramach regionalnych  środków unijnych oraz skorzystaniem z usług informacyjno – doradczych w rozpoczynaniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej  oferowanych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług.

Prelegentami  spotkania  będą  przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w Lublinie. Podczas spotkania będą działały punkty konsultacyjne, w których indywidualnie będzie można uzyskać informacje na temat  zasad i kryteriów aplikowania o środki oraz realizacji projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zapoznać się z ofertą Lubelskiej Sieci Punktów Konsultacyjnych.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w Zamościu –  Sala Konferencyjna „A” przy ul. Partyzantów 3 – siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie oraz wszystkie usługi oferowane przez konsultantów są bezpłatne.

 

Program spotkanie dostępny na stronie www.feu.lubelskie.pl

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 10.04.2012 r. tel.846380267

e-mail Katarzyna.zawislak@lubelskie.pl,

e-mail Zofia.matwij@lubelskiepl