Na Pikniku Rodzinnym w Obrowcu

Piknik odbył się 16 czerwca 2013 roku, na placu rekreacyjno-sportowym. Właśnie ten plac, który oficjalnie otwarto tego dnia, ma służyć mieszkańcom Obrowca do celów m.in. rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Reklamy

Utworzenie placu zostało sfinansowane na podstawie wniosku złożonego do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Obrowiec w ramach Osi IV Leader.

Otwarcia Pikniku dokonał sołtys wsi Jan Wlizło wspólnie z Danutą Kloc, dyrektorem GOK-u w Wołajowicach, która prowadziła dalej imprezę, w tym zabawy i konkursy. Na spotkanie przybył także Tomasz Zając – sekretarz gminy Hrubieszów i przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Janusz Jędrzejewski – przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów wręczył nagrodę finansową, którą wspólnie z Janem Mołodeckim – wójtem gminy Hrubieszów przyznali organizatorom tej imprezy.

Piknik ubarwił występ kapeli „Kapeluśka” z Metelina, działającej przy GOK w Wołajowicach.
Ponadto była loteria fantowa, przejażdżki karetą i quadem. Był mecz piłki siatkowej i pokazy samoobrony.

Piknik zorganizowali: Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu.

 

Info i fot. GOK Wołajowice