Na świątecznym posterunku – ZDJĘCIA

Nadchodzące święta dla żołnierzy 2 LBOT będą czasem służby. Dotychczasowe wnioski o wsparcie ze strony wojska, jakie wpłynęły do Lubelskiej Brygady OT wskazują, że każdego dnia w czasie Świąt Bożego Narodzenia w działania przeciwkryzysowe będzie zaangażowanych ponad 200 żołnierzy.

Reklamy

Najwięcej żołnierzy 2 LBOT w okresie świątecznym będzie kierowanych do wsparcia szpitali i pobierania wymazów – ok. 70 dziennie. Kolejne zadanie realizowane w okresie świątecznym to wsparcie policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie. Te zadania będzie realizowało ponad 50 żołnierzy. Do wsparcia DPS-ów zostanie skierowanych ok. 10 Terytorialsów.  W gotowości do dodatkowego wsparcia będą wszyscy pozostali żołnierze zawodowi i ochotnicy, którzy przypomnijmy, pełnią czynną służbę wojskową i mogą być delegowani do zadań w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Świąteczny tok służby żołnierzy jest ustalany w Dowództwie Lubelskiej Brygady OT oraz na szczeblu pięciu batalionów lekkiej piechoty. Podstawą planowania są wnioski o wparcie kierowane przez instytucje takie jak: szpitale, placówki medyczne, stacje sanitarne, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej oraz inne placówki opiekuńcze, policję, samorządy, organizacje pozarządowe, stacje krwiodawstwa i inne.

Zasadą organizacji wsparcia w okresie świąteczno – noworocznym jest podział na dwa okresy. Ci żołnierze, którzy będą zaangażowani w działania w czasie świąt, co do zasady będą mieli wolne w czasie Sylwestra i Nowego Roku. Wyjątkiem są placówki „covidowe”, tam żołnierze pełnią służbę w dyżurach dwutygodniowych, po których przechodzą w okres kwarantanny.

Dowództwo WOT szacuje, że każdego dnia w czasie Świąt Bożego Narodzenia w działania przeciwkryzysowe będzie zaangażowanych nawet 2,5 tysiąca żołnierzy.

(info i fot. 2LBOT)