Nabór do jednostki OSP Brodzica

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodzicy ogłasza nabór do swoich szeregów. Aby stać się jej członkiem, należy mieć co najmniej 16 lat i chcieć realizować co najmniej jeden z celów ogólnych stowarzyszenia. Nie ma konieczności bycia mieszkańcem Brodzicy!

Reklamy

Cele Stowarzyszenia OSP w Brodzicy dzielą się na dwie grupy:

1. Działalność ratownicza specjalistyczna – w OSP przewiduje się powstanie Jednostki Operacyjno – Technicznej. Druhowie należący do tej grupy zajmować się będą ratownictwem medycznym oraz prowadzeniem szkoleń w tym zakresie. Jednostka ta ma składać się ze strażaków przeszkolonych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wyposażona jest w sprzęt ratownictwa medycznego.

2. Działalność związana z rozwojem społeczno gospodarczym – druhowie zajmujący się tym zagadnieniem będą pozyskiwać fundusze przeznaczone na rozwój infrastruktury i społeczności w Brodzicy i okolicach.

OSP zajmuje się też m.in. ofiarami wypadków, pogorzelcami, organizacją imprez sportowo-kulturalnych, organizacją wypoczynków letnich itp.