Nabór do lubelskiej Policji

Lubelska Policja informuje, że została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Reklamy

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI W TYM ROKU:

5 maja 2023 roku

Reklamy

3 lipca 2023 roku

23 sierpnia 2023 roku

27 października 2023 roku

28 grudnia 2023 roku

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM (w 2022 roku w garnizonie lubelskim do służby przyjęto 272 osoby)

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć.

­

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI powinny przesłać lub złożyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47 811-46-55.

­

Więcej informacji na stronie:

https://lubelska.policja.gov.pl/lub/praca-w-policji/linki/104967,Rekrutacja.html


źródło i fot. Policja Lubelska


Zobacz też:

Uwaga! Fałszywa informacja o zagrożeniu terrorystycznym

Uwaga! Fałszywa informacja o zagrożeniu terrorystycznym


Zerknij na Instagram →