Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Teratynie

Teratyn

Reklamy

Dokładnie w setną rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa w Teratynie otrzymała jej imię oraz sztandar. Stało się to za sprawą podjętych działań i zaangażowania ze strony rodziców, dyrektora oraz rady pedagogicznej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez ks. prałata Andrzeja Puzona – dziekana Dekanatu Północ w miejscowym kościele, w czasie której poświęcony został również sztandar szkoły.

Po zakończeniu Mszy Św. odbył się przemarsz pocztów sztandarowych, dzieci oraz wszystkich uczestników uroczystości do budynku szkoły, gdzie miało miejsce symboliczne wbijanie gwoździ przez zaproszonych gości i pracowników tej szkoły.

Po uroczystym przekazaniu sztandaru przez rodziców uczniom, odbyła się okolicznościowa część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną. Gościnnie wystąpił również zespół ludowy „Staszicowiacy” z Jarosławca.

***

Info i
UG Uchanie
Foto:
GOK w Uchaniach

GALERIA »