Nadanie imienia Tadeusz Kościuszki Szkole Podstawowej w Husynnem

HrubieszówHusynne

Reklamy

W dniu 19 lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej w Husynnem odbyła się uroczystość związana z nadaniem imieniem szkole i wręczeniem sztandaru. Uroczystość ta zbiegła się 10-leciem oddania do użytku naszej szkoły i 105- leciem założenia szkoły podstawowej w tej miejscowości.

Ten szczególny dla społeczności szkolnej i lokalnej dzień rozpoczął się Mszą Świętą. Mszę celebrował J. E. ks. Biskup dr Wacław Depo, ks. prałat Andrzej Puzon, proboszcz miejscowej parafii ks. Roman Karpowicz i wikary ks. Paweł Obirek. Poświęcenia sztandaru dokonał J. E. ks. Biskup.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki przekazał Akt Nadania Imienia Szkole oraz Sztandar Szkoły Pani dyr. Marzannie Adamczuk, która z wielkim wzruszeniem oddała go tym, dla których ma być czymś bardzo ważnym – uczniom.

Uczniowie wszystkich klas składając ślubowanie zobowiązali się być wiernymi tradycji kraju, szanować język i kulturę ojczysta, godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami, wytrwałą pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców, solidnie wypełniać obowiązki ucznia, strzec sztandaru szkoły w imię hasła: „Bóg, Ojczyzna i Nauka”.

Uroczystość zakończyła się przy wspólnym stole, przy smacznych potrawach przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Husynnem.

Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości gorąco dziękujemy!!!!

SP im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009