Nadbużański Oddział SG w unijnym projekcie

Nadbużański Oddział Straży Granicznej uczestniczy w projekcie finansowanym w ramach Unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim”.

Reklamy

 

Głównym beneficjentem tego projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

W realizowanym projekcie dział wzięli nie tylko przedstawiciele polskich służb, ale też przedstawiciele służb zagranicznych, między innymi: Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii, Niemiec i Estonii.

W grudniu 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała z Komisją Europejską umowę grantową na realizację projektu pt. „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wartość projektu wynosi  396,726.04 Euro. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału beneficjentów projektu: Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Prezydium Policji w Berlinie, Generalnej Dyrekcji Policji Państwowej w Bułgarii, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Okręgowego Inspektoratu Policji Satu Mare, Generalnego Inspektoratu Rumuńskiej Policji i Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii, w zakresie zapobiegania i walki z przestępczością narkotykową poprzez walkę z przemytem narkotyków, ułatwianie wymiany informacji na temat możliwości technicznych, a także likwidacji magazynów i urządzeń do produkcji nielegalnych narkotyków.

W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne do Bułgarii, Estonii, Niemiec, Rumunii i Hiszpanii, których głównym celem będzie poznanie możliwości technicznych (sprzętu i oprogramowania) partnerów, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zapoznanie się z regulacjami prawnymi i strategiami dotyczącymi polityki antynarkotykowej, poznanie struktury organizacyjnej sekcji narkotykowych oraz zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie dwóch sześciodniowych warsztatów szkoleniowych w Polsce: pierwsze warsztaty obejmujące teorię połączoną z ćwiczeniami praktycznymi w przypadku przemytu narkotyków poprzez „zieloną granicę” z Ukrainą, drugie warsztaty szkoleniowe realizowane będą w Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, podczas których uczestnicy  zapoznają się z metodami likwidacji magazynów i urządzeń produkcyjnych nielegalnych narkotyków.

 

info i fot.: NOSG