22 lipca 2024

Nadbużański Oddział Straży Granicznej podsumował 2019 rok

W 2019 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych ponad 4 mln środków transportu i ponad 13 mln osób.

Reklamy

 

Ruch graniczny

W 2019 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych ponad 4 mln środków transportu i ponad 13 mln osób. W Nadbużańskim Oddziale SG, kładziono szczególny nacisk na skuteczną ochronę granicy państwowej oraz sprawną odprawę podróżnych w przejściach granicznych.

Reklamy

 

Zatrzymani nielegalni migranci oraz kontrole legalności pobytu i zatrudnienia

W ubiegłym roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na tzw. „zielonej granicy” 37 nielegalnych migrantów, którzy wbrew przepisom próbowali dostać się na terytorium Polski.

Reklamy

Funkcjonariusze przeprowadzili również ponad 8 300 kontroli legalności pobytu na terytorium RP cudzoziemców, w ramach których zatrzymano ponad 1 300 osób, które przebywały w Polsce nielegalnie.

W NOSG, dokonano prawie 500 kontroli legalności zatrudnienia, które objęły ponad 11 tys. cudzoziemców. W wyniku tych działań ponad 300 cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium Polski, wobec 432 nielegalnych pracowników z zagranicy skierowano wnioski do Sądu o ukaranie. Kontrole legalności spowodowały również skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie wobec 160 pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali obcokrajowców.

 

Zatrzymany przemyt towarów

Nadbużański Oddział SG od początku roku, zatrzymał narkotyki o wartości prawie 30 mln zł (głównie haszysz i MDMA) oraz nie dopuścił do przemytu papierosów o wartości ponad 17 mln zł. Odzyskano także prawie 300 pojazdów pochodzących z przestępstw o wartości prawie 15 mln zł.

 

Fałszerstwa dokumentów

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w minionym roku 777 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.

 

Wyegzekwowane kary finansowe oraz nałożone mandaty karne

W ubiegłym roku, podczas prowadzonych kontroli zarówno w przejściach granicznych jak i w terenie, funkcjonariusze NOSG, wyegzekwowali od 2400 osób zasądzone im kary finansowe na kwotę  4 mln 800 tys. zł. Natomiast z tytułu nałożonych mandatów karnych była to kwota ponad 4,5 mln zł oraz kar w transporcie drogowym na ponad 1 mln  zł. Jest to w sumie kwota ponad 10 mln zł.

Wśród osób, które uiściły zasądzone im kary, swoistym rekordzistą okazał się być kontrolowany na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku obywatel Ukrainy. Cudzoziemiec ten był poszukiwany, w związku z realizacją wobec niego kar grzywny. Jak ustalili funkcjonariusze, zmieniał on swoją tożsamość aby uniknąć innych, wcześniej już zasadzonych wobec niego kar. Mężczyzna po opłaceniu kar grzywny w łącznej kwocie 26 500 zł, został zwolniony.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie prowadzonych kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

 

info: NOSG

 


 

Zobacz też:

REGION – Trwa nabór do służby w Nadbużańskim Oddziale SG

REGION – Tytoń o wartości 170 tysięcy nie trafi na czarny rynek