Nadbużański Oddział Straży Granicznej podsumował I półrocze 2019

Od początku roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych ponad 2 mln środków transportu i blisko 6 mln osób. W Nadbużańskim Oddziale SG, kładziono szczególny nacisk na skuteczną ochronę granicy państwowej oraz sprawną odprawę podróżnych w przejściach granicznych.

Reklamy

 

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na tzw. „zielonej granicy” 16 nielegalnych migrantów, którzy wbrew przepisom próbowali dostać się na terytorium Polski. Odzyskano 175 pojazdów pochodzących z przestępstw o wartości ponad 8 mln zł. Nadbużański Oddział SG od początku roku nie dopuścił do przemytu papierosów o wartości ponad 10 mln zł. Zatrzymano również narkotyki (głównie haszysz) o wartości pond 19 mln zł.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili od początku roku prawie 400 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.

W pierwszym półroczu tego roku, podczas prowadzonych kontroli zarówno w przejściach granicznych jak i w terenie, funkcjonariusze NOSG, wyegzekwowali od 1197 osób zasądzone im kary finansowe na kwotę  2 622 814 zł. Natomiast z tytułu nałożonych mandatów karnych była to kwota: 2 120 460 zł, z kar w transporcie drogowym: 162 173 zł oraz z kar administracyjnych nałożonych na przewoźników: 201 672 zł.

Wśród osób, które uiściły zasądzone im kary, swoistym rekordzistą okazał się być kontrolowany na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem 77-letni ob. Ukrainy. Cudzoziemiec, który był poszukiwany  przez polski wymiar sprawiedliwości, dokonał wpłaty ponad 20 tys. zł kary.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie prowadzonych kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

 

tekst i fot.: NOSG