Nagroda dla Wójta

Podczas spotkania władz Województwa Lubelskiego z władzami samorządowymi, związanego ze zbliżającym się Dniem Samorządu Terytorialnego, Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki otrzymał Dyplom Wojewody.

Reklamy

W dyplomie zawarto uzasadnienie jego przyznania: „za długoletnie pełnienie funkcji wójta, sprawne kierowanie Urzędem Gminy, umiejętne wytyczanie celów rozwoju gminnej małej ojczyzny, udaną realizację podejmowanych przedsięwzięć oraz wielkie zaangażowanie w działaniach na rzecz mieszkańców Gminy”.

Pan Jan Mołodecki został w ten sposób wyróżniony, jako jedyny Wójt z terenu byłego województwa zamojskiego.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając