Nagroda Marszałka

HrubieszówLublin

Reklamy

W dniu 13 października 2009 r., podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymała Pani Elżbieta Bednarek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie.

***

W dniu 13 października 2009 r., podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i dyrektorów placówek oświatowych – Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymała Pani Elżbieta Bednarek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie.

Nagroda przyznana została za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Gratulujemy Pani Elżbiecie Bednarek, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

***

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej.

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009