Nagrody dla laureatów konkursu plastycznego i najlepszych szkół Biegu Herbowego

W dniu 28 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie podczas XVI sesji Rady Powiatu wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, organizowanego pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego.

Reklamy

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:  

Kategoria klasy I – III szkoły podstawowej : 
•    Natalia Jarosz
•    Oliwia Ciołko
•    Patryk Tyszko

 Kategoria klasy IV – VI szkoły podstawowej:
•    Aleksandra Krawczyk
•    Łukasz Ptak
•    Kinga Marciniak
•    Karolina Tauz

 Kategoria klasy I – III gimnazjum:
•    Marek Kuźmiński
•    Marlena Kierepka
•    Aleksandra Pukaluk

Następnym punktem było wręczenie pucharów i dyplomów Dyrektorom Szkół, których uczniowie zdobyli premiowane miejsca podczas XIV Biegu Herbowego.

Szkoły zostały sklasyfikowane w kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uroczystego wręczenia pamiątkowych pucharów dokonał Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, Radny Powiatu Pan Stanisław Sitarz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Dariusz Czujkowski.

Zgodnie z Komunikatem XIV Biegu Herbowego klasyfikacja szkół przedstawia się następująco:

Kategoria: Szkoły podstawowe
1.    SP 2 Hrubieszów
2.    SP 3 Hrubieszów
3.    SP Werbkowice

Kategoria: Szkoły gimnazjalne
1.    Gimnazjum Moniatycze
2.    Gimnazjum Urszulin
3.    ZS GP 2 Hrubieszów

Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne
1.    ZS 1 Hrubieszów
2.    ZS 2 Hrubieszów
3.    ZS 3 Hrubieszów

Po uroczystym wręczeniu nagród przystąpiono do obrad XVI sesji Rady Powiatu.