Najstarszym w Nowosiółkach

HrubieszówNowosiółki

Reklamy

22 listopada mieszkańcy Nowosiółek bawili się na Dniu Seniora, cyklicznej imprezie dla najstarszych mieszkańców wsi, organizowanej w ostatnich latach prawie we wszystkich miejscowościach gminy Hrubieszów.

***

22 listopada mieszkańcy Nowosiółek bawili się na Dniu Seniora, cyklicznej imprezie dla najstarszych mieszkańców wsi, organizowanej w ostatnich latach prawie we wszystkich miejscowościach gminy Hrubieszów.

Niedzielne popołudnie rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji Seniorów, tych obecnych na spotkaniu i tych, którzy nie mogli przybyć do miejscowej świetlicy, gdzie zorganizowano całą uroczystość.

Biesiadowano przy okolicznościowym obiedzie, do którego oprawę muzyczną przygotowały członkinie zespołu muzycznego, działającego przy tutejszym Kole Gospodyń Wiejskich. One też przygotowały scenki teatralne, które urozmaiciły program artystyczny Dnia Seniora.

Organizatorzy święta otrzymali nagrodę od Jana Mołodeckiego – wójta gminy Hrubieszów i Jerzego Fedorczuka – przewodniczącego Rady Gminny, którzy wspólnie z Danutą Kozłowską – członkiem Zarządu Powiatu i Ireną Czerwińską – przewodniczącą Rady Gminnej KGW w Hrubieszowie skierowali gorące słowa i życzenia w stronę najstarszych mieszkańców Nowosiółek. Wręczyli także upominki najstarszym z najstarszych, którzy przybyli na to spotkanie: Julii Bieleckiej, Józefowi Stepaniukowi i Marianowi Szymańskiemu. Natomiast organizatorzy uroczystości obdarowali wszystkich przybyłych pięknymi kwiatami.

Pragnę tutaj dodać, że najstarsza mieszkanka Nowosiółek – Karolina Sarzyńska ukończyła w tym roku 100 lat. Niestety problemy zdrowotne nie pozwoliły jej przybyć na to spotkanie.

Spotkanie zorganizowali: Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Nowosiółek.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009